Radyasyon Emici Termoplastikler

Radyasyon Emici Termoplastikler

Yeryüzündeki tüm canlılar ve cansızlar havada, suda, toprakta, hatta kendi vücutları içerisindeki doğal radyasyon kaynakları ve bunlara ek olarak insanlar tarafından üretilen yapay radyasyon kaynaklarının her gün ışınımına maruz kalmaktadırlar. Radyasyonun zararlı etkilerinden korunabilmek için zaman, mesafe ve zırh olmak üzere üç temel hususa dikkat edilmelidir.

detaylar

detaylar
  1. 01. Ürün Hakkında

    Radyoaktif kaynağın yaptığı ışınıma maruz kalınan süre ne kadar uzunsa ya da ışıma yapan kaynağın ne kadar yakınında bulunuluyorsa alınacak radyasyon dozu da o kadar artacaktır.

    Bazı radyonüklidlerin yaydığı radyasyon o kadar kuvvetlidir ki kilometrelerce uzaktan bile göremediğiniz halde ışınıma maruz kalınabilir. Böyle kuvvetli radyoaktif maddelerin etkilerinden sadece zırhlanarak korunulabilinir.

    Radyasyon korumasının temeli bireylerin maruz kaldığı teşhir dozunun azaltılmasıdır. Bu amaçla şirketimizce yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen özel Nano polimer malzemenin radyasyon tutuculuk özelliğinin çok yüksek olduğu tespit edilmiş ve gerekli testler Karatay Üniversitesi işbirliği ile BTK Radyasyon Ölçüm laboratuarlarında yapılmıştır.

    Elde edilen sonuçlar geliştirdiğimiz plastik malzemelerin radyasyon emici-engelleyici özelliklerini ortaya koymuş ve bu alanda dünyada benzeri olmayan bir konumda olduğu tescillenmiştir.

diğer ürünler

ürünler